Community discussions

MikroTik App
 
napismizpravu
Member Candidate
Member Candidate
Topic Author
Posts: 135
Joined: Sat Apr 09, 2011 1:27 pm
Location: czech

RB433UAH 6.20rcX - and later error disk manager

Sat Dec 20, 2014 1:53 pm

RB433UAH - zdroj 24V 2A

Mám od verze RouterOS 6.20rcX do současný 6.24rc8 stále problémy s disky v routerboardu.
Disky se po restartech nebo aktualizacích ztrácí a tím nefunguje proxy cache. FTP přístup na disky je možný stále. Info o napětí routerboard ukazuje po restartu pokaždý jiný stav v rozmezí 19V - 21,8V. Nevypisuje hodnoty v reálu jak by si každý myslel (v6.19 info 23V - 23,8V)

Je možný aplikovat všechny opravy na sestavení 6.19 kromě diskového manažeru?

Verze 6.19 s disky pracuje jak má. Chyba se tam neobjevuje, proxy cache funguje.

RB433UAH mám jako domácí router.
Vzdálený přístup je možný.

Přikládám obrázky se sestavením 6.24rc8. Jsou to snímky po restartu (reboot nebo power off/on) routerboardu.

Obrázek z verze 6.19 je po sesazení z verze 6.24.rc8

Snad to srozumitelně Google Translator nebo nějaký dobrák přeloží lépe. (czech)

________________________________________________________________________________

RB433UAH - power 24V 2A

I have a version of RouterOS 6.20rcX to current 6.24rc8 still have problems with discs routerboard.
Discs restarts after updates or loses and thus does not proxy cache. FTP access to disks is still possible. Info on voltage routerboard shows after reboot every time another state within the range of 19V - 21,8V. Do not print values in reality how everybody thought (v6.19 info 23V - 23,8V)

It is possible to apply all patches (new fixes) to build 6.19 in addition to the disk manager?

Version 6.19 Discs working well. The error does not occur there, proxy cache works.

RB433UAH I have a home router.
Remote access is possible.

I attach pictures to the drawing 6.24rc8. They are images after the restart (reboot or power off / on) RouterBoardu.

Picture from version 6.19 after downgrade from version 6.24.rc8
Perhaps it clearly Google Translator translates.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
 
User avatar
normis
MikroTik Support
MikroTik Support
Posts: 24823
Joined: Fri May 28, 2004 11:04 am
Location: Riga, Latvia

Re: RB433UAH 6.20rcX - and later error disk manager

Tue Dec 23, 2014 11:22 am

does the router restart itself? if yes, make a supout.rif file and email to support. if possible, include remote access details.

forum is not an official support system, to receive support email support@mikrotik.com
No answer to your question? How to write posts
 
napismizpravu
Member Candidate
Member Candidate
Topic Author
Posts: 135
Joined: Sat Apr 09, 2011 1:27 pm
Location: czech

Re: RB433UAH 6.20rcX - 6.24rcX error disk manager

Tue Dec 23, 2014 1:05 pm

is manual reboot (deliberately reboot, power off/on) demonstration error load discs (6.20rcX - 6.24rc)
 
napismizpravu
Member Candidate
Member Candidate
Topic Author
Posts: 135
Joined: Sat Apr 09, 2011 1:27 pm
Location: czech

Re: RB433UAH - Unable to delete folder directory

Sun Jan 04, 2015 1:09 am

downgrade to 6.19

Unable to delete folder directory (disk1,disk3,disk4)

FTP connect shows folder (disk1,disk3,disk4)
WinBox no shows folder (File list window)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Who is online

Users browsing this forum: Baidu [Spider], pnam2kx and 175 guests